mua bảng đen 
Trở lại trang trước - C sản xuất theo kch thước yu cầu

TP.HCM:
Điện thoại: 08 3989 1597 - 08 3989 6619 - 08 62576 779
Mobile: 0984 65 69 60 - 0168 956 3333- 0898875422 - 0903 267722

H nội    : 0902058700

Chất liệu: Mặt đen Siu nhẹ, tiện lợi khi mang theo v sử dụng. Ph hợp với cả b tập viết
K. thước: C300 x R450x Dy 10 mm
Đng gi: 01 Ci/ ti (10 ci/ thng)
Phụ kiện : 01 Khăn lau kim ti đựng phấn.
04 Miếng dn treo bảng (thay thế mc treo)
Tnh năng: Lm bảng viết phấn trắng
Gi bn: 80,000 VNĐ

Trang chủ