Bảng ghim bần quảng cáo
# Cỡ nhỏ 45x60cm:

Bảng ghim bần quảng cáo A4560CLB:
- Kích thước bảng: 45x60cm
- Kích thước cả chân: 45x70cm
- Giá bán = 630,000 VND (bần dày 5mm )
# Cỡ vừa 45x90cm:
*
Bảng ghim bần quảng cáo mă A4590CLB:

- Kích thước bảng: 45x90cm
- Kích thướ
c cả chân: 45x115cm
- Giá bán = 1,350,000 VND (bần dày 5mm )
# Cỡ lớn 65x85cm:
*
Bảng ghim bần quảng cáo mă A6585CLB:
- Kích thước bảng: 65x85cm
- Kích thướ
c cả chân: 65x115cm
- Giá bán = 1,490,000 VND (bần dày 5mm )

Lưu ư: có thể đặt hàng theo kích thước yêu cầu.
Bảng ghim bần quảng cáo hai mặt, chất liệu gỗ bần, khung nhôm loại lớn.
- Công dụng làm bảng quảng cáo trước cửa hàng cửa hiệu, trang trí và làm đẹp cho cửa hàng của bạn.
- Chất liệu mặt bần làm tôn lên vẻ quư phái và đậm chất Âu cho cho Cửa Hiệu của bạn.
- Dễ dàng gấp gọn khi không sử dụng.

Nội dung trang trí chỉ mang tính minh họa, quư khách có thể đặt hàng nội dung theo yêu cầu, hoặc tự trang trí, bảng khi bán chỉ có nền trắng chưa có nội dung.


Trở về trang trước