Điểm khác biệt của Bảng viết phấn không khung là mặt bảng được dán trực tiếp trên bề mặt tường giúp người sử dụng có thể sử dụng một cách đơn giản, tiết kiệm không gian, tạo sự tương tác dễ dàng do không c̣n bị giới hạn bởi khung và các chi tiết thừa khác, làm cho không gian pḥng học trở nên thận thiện và hiện đại.

Trở về trang trước