bảng mica 

Chất liệu: Mặt trắng, siu nhẹ, tiện lợi khi mang theo. Ph hợp với cả b tập viết
K. thước: C 300 x R 450 x Dy 10 mm
Đng gi: 01 Ci/ ti (10 ci/ thng)
Phụ kiện : 01 Khăn lau kim ti đựng bt.
04 Miếng dn treo bảng (thay thế mc treo)
Tnh năng: Lm bảng viết bt lng (bt dạ)
Gi bn: 78,000 VNĐ

Trở về trang trước

 bảng mica
Bảng c trang tr nội dung

Trở về trang trước

bảng mica

Trở về trang trước