Bảng viết bút lông mini chất liệu ván MDF phủ melamin mã  BTMKK

- Bảng viết bút lông mini không khung, không có nẹp ván MDF 4mm (có ván mỏng loại 2,5mm) phủ melamin không có khung viền xung quanh.
- Bảng viết bút lông mini:               15x20cm= 9,000VNĐ
- Bảng viết bút lông mini:               20x30cm= 15,000 VNĐ
- Bảng viết bút lông mini:               30x40cm= 25,000 VNĐ
- Bảng viết bút lông mini:               40x60cm= 35,000 VNĐ
- Bảng viết bút lông mini:               60x80cm= 70,000 VNĐ
Bảng viết bút lông mini không khung
- Lưu ý: Bảng này chỉ viết trong thời gian ngắn hoặc làm bảng trắng viết không đòi hỏi chất lượng cao, viết một thời gian thì bảng sẽ bị xanh, đỏ, hoặc đen, tùy theo loại bút Quý khách sử dụng.
- Giá trên còn có thể rẻ hơn nếu làm ván 2,5mm. Vì thế để có giá tốt nhất xin liên hệ với bộ phận bán hàng để được phục vụ.
- Giá này không bao gồm phụ kiện, bút viết, khăn lau bảng, khay để bút và chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Một số mẫu khác quý khách có thể quan tâm

2) Bảng viết bút lông mini chất liệu mica trắng sữa loại dày 2mm có dây treo theo mẫu (BT2MMCD)

bảng viết bút lông mini
- Bảng viết bút lông mini:               15x20cm= 14.000 VNĐ
- Bảng viết bút lông mini:               20x30cm= 30,000 VNĐ
- Bảng viết bút lông mini:               30x40cm= 60,000 VNĐ
- Bảng viết bút lông mini:               40x60cm= 120,000 VNĐ
- Bảng viết bút lông mini:               60x80cm= 240,000 VNĐ

3) Bảng viết bút lông mini chất liệu ván MDF phủ fooc mica có viền U nhôm (BTFUD) bảng viết bút lông mini có u nhôm
- Bảng viết bút lông mini:               20x30cm= 45,000 VNĐ
- Bảng viết bút lông mini:               30x40cm= 85,000 VNĐ
- Bảng viết bút lông mini:               40x60cm= 160,000 VNĐ
- Bảng viết bút lông mini:               60x80cm= 299,000 VNĐ

- Giá này không bao gồm phụ kiện, bút viết, khăn lau bảng, khay để bút và chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Danh mục các loại bảng trắng kích thước lớn

1) Loại rẻ nhất BTMKK
- Bảng trắng không khung, không có nẹp ván MDF 4mm phủ melamin không có khung viền xung quanh.
- Bảng trắng giá rẻ:               40x60cm= 35,000 VNĐ
- Bảng trắng giá rẻ:               60x80cm= 70,000 VNĐ
- Bảng trắng giá rẻ:               80x125cm = 135,000 VNĐ
- Bảng trắng giá rẻ:              125x160cm = 270,000 VNĐ
- Bảng trắng giá rẻ:               125x240cm = 380,000 VNĐ

- Lưu ý: Bảng này chỉ viết trong thời gian ngắn hoặc làm bảng trắng viết không đòi hỏi chất lượng cao, viết một thời gian thì bảng sẽ bị xanh, đỏ, hoặc đen, tùy theo loại bút Quý khách sử dụng.
- Giá này không bao gồm phụ kiện, bút viết, khăn lau bảng, khay để bút và chi phí vận chuyển, lắp đặt.
Bảng trắng giá rẻ không khung

2) Loại rẻ thứ 2 BTMU
- Hiện tại chúng tôi đang sản xuất các loại bảng trắng giá rẻ bằng chất liệu ván MDF phủ melamin khung bằng U nhôm bọc xung quanh, ván dày 4mm, theo kích thước như sau:
- bảng trắng giá rẻ:               40x60cm= 60,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               60x80cm= 160,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               80x125cm = 290,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:              125x160cm = 580,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               125x240cm = 790,000 VNĐ

- Lưu ý: Bảng này chỉ viết trong thời gian ngắn hoặc làm bảng trắng viết không đòi hỏi chất lượng cao, viết một thời gian thì bảng sẽ bị xanh, đỏ, hoặc đen, tùy theo loại bút Quý khách sử dụng.
- Giá này không bao gồm phụ kiện, bút viết, khăn lau bảng, khay để bút và chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Bảng trắng melamin nẹp nhôm


3) Loại rẻ thứ 3 BTMCNT
- Hiện tại chúng tôi đang sản xuất các loại bảng trắng giá rẻ bằng chất liệu ván MDF phủ melamin khung nhôm mã CN không sơn tĩnh điện, ván dày 4mm, theo kích thước như sau:
- bảng trắng giá rẻ:               40x60cm= 125,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               60x80cm= 260,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               80x125cm = 390,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:              125x160cm = 650,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               125x240cm = 890,000 VNĐ

- Lưu ý: Bảng này chỉ viết trong thời gian ngắn hoặc làm bảng trắng viết không đòi hỏi chất lượng cao, viết một thời gian thì bảng sẽ bị xanh, đỏ, hoặc đen, tùy theo loại bút Quý khách sử dụng.
- Giá này không bao gồm phụ kiện, bút viết, khăn lau bảng, khay để bút và chi phí vận chuyển, lắp đặt.
Bảng trắng rẻ tiền khung nhôm cánh nhỏ

4) Loại rẻ thứ 4 BTFU
- Hiện tại chúng tôi đang sản xuất các loại bảng trắng giá rẻ bằng chất liệu ván MDF phủ foocmica, laminet chuyên dụng khung bằng U nhôm bọc xung quanh, ván dày 4mm, theo kích thước như sau:
- bảng trắng giá rẻ cá nhân:   30x45cm  = 78,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               40x60cm    = 125,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               60x80cm    = 260,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               80x125cm  = 390,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:              125x160cm = 750,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               125x240cm  = 990,000 VNĐ

- Lưu ý: Bảng này viết tốt dễ lau lau hết 100%.
- Giá này không bao gồm phụ kiện, bút viết, khăn lau bảng, khay để bút và chi phí vận chuyển, lắp đặt.
Bảng trắng giá rẻ bọc u nhôm5) Loại rẻ thứ 5 BTFCNT

- Hiện tại chúng tôi đang sản xuất các loại bảng trắng giá rẻ bằng chất liệu ván MDF phủ foocmica chuyên dụng khung bằng khung nhôm mã CN không sơn tĩnh điện ván dày 4mm, theo kích thước như sau:
- bảng trắng giá rẻ:               40x60cm    = 170,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               60x80cm    = 260,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               80x125cm  = 480,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:              125x160cm = 890,000 VNĐ
- bảng trắng giá rẻ:               125x240cm  = 1,180,000 VNĐ

- Lưu ý: Bảng này viết tốt dễ lau lau hết 100%.
- Giá này không bao gồm phụ kiện, bút viết, khăn lau bảng, khay để bút và chi phí vận chuyển, lắp đặt.
Bảng trắng giá rẻ khung nhôm không sơn


6) Loại cao cấp mã CNF
- Hiện tại chúng tôi đang sản xuất các loại bảng trắng cao cấp bằng chất liệu ván MDF phủ foocmica chuyên dụng khung nhôm mã CNF, khung này có nhiều màu sắc, như: trắng, màu nhôm, màu vàng đồng, màu vân gỗ. Sử dụng các góc nhựa chuyên dụng màu đen chống xước an toàn cho người sử dụng,ván dày 4mm, theo kích thước như sau:
- bảng trắng  cá nhân:                     44x62cm =  190,000VNĐ
-  bảng trắng cao cấp :                    62x93cm = 330,000 VNĐ
-  bảng trắng cao cấp :                    80x125cm = 540,000 VNĐ
-  bảng trắng cao cấp :                    125x180cm = 1,010,000 VNĐ
-  bảng trắng cao cấp :                    125x240cm = 1,350,000 VNĐ

- Lưu ý: Bảng này viết tốt dễ lau, lau hết 100%.
- Giá này đã bao gồm phụ kiện, bút viết, khăn lau bảng, khay để bút và chi phí vận chuyển, lắp đặt.
Bảng trắng khung nhôm cánh nhỏ


7) Loại cao cấp nhất mã BCDF
- Hiện tại chúng tôi đang sản xuất các loại bảng trắng cao cấp bằng chất liệu ván MDF phủ foocmica chuyên dụng khung nhôm mã BCD3040. Khung này chỉ có duy nhất màu nhôm. Ngoài ra ở mã hàng BCDF này còn sử dụng mã khung BC2530, khung BC2530 này có nhiều màu sắc, như: trắng, màu nhôm, màu vàng đồng, màu vân gỗ. Sử dụng các góc nhựa chuyên dụng màu đen chống xước an toàn cho người sử dụng, ván dày 4mm, theo kích thước như sau:
-  bảng trắng  cá nhân:                       44x62cm =  220,000 VNĐ
-  bảng trắng cao cấp nhất:                 62x93cm = 360,000 VNĐ
-  bảng trắng cao cấp nhất:                 80x125cm = 590,000 VNĐ
-  bảng trắng cao cấp nhất:                125x160cm = 1,080,000
VNĐ
-  bảng trắng cao cấp nhất :               125x240cm = 1,440,000 VNĐ
- Lưu ý: Bảng này viết tốt dễ lau, lau hết 100%.
- Giá này đã bao gồm phụ kiện, bút viết, khăn lau bảng, khay để bút và chi phí vận chuyển, lắp đặt. bảng trắng fooc mica khung nhôm bcd cao cấp

TP.HCM:
Điện thoại: 028 3989 1597 - 028 3989 6619 - 0283 985 0836
Mobile: 0903 26 77 22 - 0984 65 69 60
Hà Nội:
Mr Bảo: 0902 058 700 - 0973 142 186
Mrs Phương: 0978 1877 28

Dưới đây là danh mục các loại bảng trắng cao cấp
Kính mời Quý khách tham khảo


Hiện có hai loại mã bảng mica BCDF và bảng mica CNF. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận đặt hàng các sản phẩm bảng mica giá rẻ. Nếu quý khách có nhu cầu xin liên hệ với bộ phận bán hàng để được chúng tôi phục vụ. Phía sau bản báo giá này là chi tiết kết cấu từng mã bảng, xin trận trọng kính mời Quý khách xem ở phần dưới.

-Bảng trắng, hay còn gọi là bảng viết bút lông là loại bảng thông dụng được sử dụng ở hầu khắp các nơi từ: Văn phòng, trường học, công sở, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm đến từng hộ gia đình.
- Điểm chỉnh của bảng trắng này là không hít nam châm và không có dòng kẻ, nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm bảng trắng viết bút lông.
- Hiện công ty chúng tôi sản xuất bảng viết bút lông dựa trên nguồn nguyên liệu chính là Fooc mica chuyên dụng nhập khẩu từ Ấn Độ. Loại fooc này có ưu điểm là viết tốt, dễ lau, lau sạch 100%, độ bóng thấp hơn bảng từ, phù hợp làm bảng chống lóa, có thể vừa làm bảng trắng viết bút lông vừa làm phông máy chiếu.
- Tuổi thọ trung bình 4-8 năm tùy thuộc điều kiện sử dụng, cá biệt có cái lên đến trên 14 năm vẫn sử dụng tốt.
- Không có giấy bóng bảo vệ, trước khi sử dụng cần phải lau sạch bảng bằng khăn ẩm, đảm bảo bảng sạch mới sử dụng tốt.
- Hiện bảng trắng khung nhôm là loại bảng thông dụng hơn cả, ngoài ra còn có bảng trắng khung gỗ... hoặc đặt hàng theo yêu cầu.
- Bảo hành 1 năm kể từ ngày nhận hàng.
Ngoài ra còn có các nguyên liệu rẻ tiền hoặc không chuyên nghiệp sau:
Loại 2:
- Bảng trắng làm từ vật liệu là tấm decal (PVC) phủ trên lớp ván hoặc phủ melamin.
- Làm bảng với giá rẻ tuổi thọ ngăn, sử dụng cho các công việc đơn giản, thời gian ngắn, giá rất rẻ. Liên hệ để có giá tốt nhất
Loại 3:
Làm bảng viết bút lông từ tấm Mica, hay các vật liệu không chuyên khác, loại này chỉ làm khi có đặt hàng, giá cả tùy thuộc vào thời điểm báo giá.
-
Ở mục số 4 chúng tôi còn giới thiệu tới quý khách bảng mica khung nhôm cửa kính lùa chuyên dụng làm bảng thông báo ở những nơi công cộng, nhà xưởng, bảng tin, thông báo ở hành lang... giúp bảo vệ thông tin, nội dung thông báo trên bảng.
-
Mục số 5,6,7 chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách các sản phẩm bảng trắng di động, bảng từ có chân, bảng mica có chân, bảng từ di động, bảng từ trắng có chân, bảng flipchart. Sau đây mời quý khách lần lượt xem nội dung sản phẩm theo trình tự từ trên xuống dưới.

1)  Bảng trắng cá nhân đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

giá bảng mica treo tườngMã sản phẩm: BCF3045
Giá bán: 78,000 VNĐ

- Chất liệu: Mặt foocmica chuyên dụng, viết tốt. dễ lau, khung nhôm sơn trắng, góc nhựa chuyên dụng, tấm bìa hậu 5 lớp.
- Kích thước:C300 x R450x Dày 10 mm
- Đóng gói 01 Cái/ túi (10 cái/ thùng)
- Phụ kiện: 01 Khăn lau kiêm túi đựng bút.04 Miếng dán treo bảng (thay thế móc treo)
- Tính năng: Làm bảng viết bút lông ( bút dạ)

 

Loại 1 bảng trắng mã BCDF giá bảng mica treo tường

Bảng trắng mã BCDF là loại bảng viết bút lông cao cấp, sử dụng loại khung lớn mã BCD3040, chắc chắn, màu khung là màu nhôm, đáp ứng nhu cầu đẹp, sang trọng và khỏe khoắn. Đây hiện là mã hàng tốt mà chúng đang sản xuất .
- Bên cạnh mẫu khung này, chúng tôi còn sử dụng một mẫu khung khác theo mã BC2530. Đây cũng là một mẫu khung lớn đẹp, chắc chắn. Điểm đặc biệt của loại khung BC2530 là nó được sơn tĩnh điện màu trắng, màu vân gỗ, màu đồng theo nhu cầu của khách. Loại khung BC2530 này có kết cầu hình hộp đơn giản và hiện đại. Mẫu này hiện cũng đang được khách hàng khá ưa chuộng do màu sơn của khung phong phú hơn. Như (Hình BC2530) phía dưới bài viết này.
- Mặt bảng nhập khẩu từ Ấn Độ, không dòng kẻ, không hít nam châm.
- Viết tốt, dễ lau, lau sạch không để lại vết, làm bảng trắng, chống lóa.
- Khung nhôm lớn 30x40mm chắc chắn. Loại khung này phù hợp với hầu hết các bảng viết bút lông cỡ từ 80x125cm đến 125x245cm chi tiết ở dưới:

bảng trắng cá nhân: 30x45cm = 78,000 VNĐ
-  bảng trắng cá nhân:    44x62cm =  250,000 VNĐ
-  bảng trắng :                   62x93cm = 360,000 VNĐ
-  bảng trắng :                   80x125cm = 590,000 VNĐ
-  bảng trắng :                    125x160cm = 1,080,000
VNĐ
-  bảng trắng :                    125x240cm = 1,440,000 VNĐ
Giá Hà Nội

Lưu ý:

- Bảng trắng BCDF chỉ có độ dài, rộng tối đa 1250x 2450mm. Do đó, khi đặt hàng theo yêu cầu các kích thước lớn hơn khổ này, quý khách cần lưu ý các bảng trắng khi hoàn thiện đều sẽ phải nối. Các vết nối có thể hiện ra và nhìn rất rõ ràng khi ở gần. Giá các sản phẩm ngoại cỡ này sẽ được tính chi tiết riêng khi yêu cầu.
- Giá bảng từ trên cũng có thể thay đổi theo độ dày mỏng của ván hậu phía sau, hoặc loại khung lớn nhỏ khác nhau cũng sẽ có giá bảng trắng khác nhau.
- Hiện trên thị trường cũng có bảng trắng chế theo cách này, nhưng nhìn chung các loại bảng đó đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chất lượng chưa được kiểm chứng. Vì thế để có giá tốt nhất xin liên hệ thông tin sau:


TP.HCM:
Điện thoại: 028 3989 1597 - 028 3989 6619 - 0283 985 0836
Mobile: 0903 26 77 22 - 0984 65 69 60
Hà Nội:
Mr Bảo: 0902 058 700 - 0973 142 186
Mrs Phương:
0978 1877 28

giá bảng mica treo tường
Bảng trắng mã BCDF lắp cho trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM có khổ dài tới 4,8m nên phải nối ở giữa như trên hình. Tuy nhiên, nếu nhìn từ xa lại thì vết nối cũng không nhìn rõ.

 

Loại 2 bảng trắng mã CNF

(Ảnh lớn) Giá Sài Gòn - Giá Hà Nội
giá bảng mica treo tường- Bảng trắng mã CNF : Là loại bảng viết bút lông cao cấp mà chúng tôi đang sản xuất
- Mặt bảng nhập khẩu từ Ấn Độ, không dòng kẻ, không hít nam châm.
- Viết tốt, dễ lau, lau sạch không để lại vết, làm bảng trắng, chống lóa.
- Khung nhôm nhỏ cỡ khung 12x30mm khá thanh thoát. Loại khung này phù hợp với hầu hết các kích thước bảng viết bút lông, bảng trắng treo tường, cỡ 44x64cm đến tối đa 125x245cm, giá bảng mica chi tiết ở dưới:

- bảng trắng cá nhân:         30x45  = 78,000 VNĐ
- bảng trắng cá nhân:         44x62 =  220,000VNĐ
- bảng trắng :                       62x93 = 330,000 VNĐ
- bảng trắng :                       80x125 = 540,000 VNĐ
-  bảng trắng :                      125x180 = 1,010,000 VNĐ
- bảng trắng :                       125x240 = 1,350,000 VNĐ
Lưu ý:
- Bảng trắng loại CNF chỉ có độ dài, rộng tối đa 1250x2450mm. Do đó, khi đặt hàng theo yêu cầu các kích thước lớn hơn khổ này, quý khách cần lưu ý các bảng trắng khi hoàn thiện đều sẽ phải nối. Các vết nối có thể hiện ra và nhìn rất rõ ràng khi ở gần. Giá các sản phẩm ngoại cỡ này sẽ được tính chi tiết riêng khi yêu cầu.
- bảng trắng trên cũng có thể thay đổi theo độ dày mỏng của ván hậu phía sau, hoặc loại khung lớn nhỏ khác nhau cũng sẽ có giá bảng trắng khác nhau. Hiện trên thị trường cũng có bảng trắng giá rẻ, nhưng nhìn chúng các loại bảng đó đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chất lượng chưa được kiểm chứng. Vì thế để có giá tốt nhất xin liên hệ thông tin sau:

TP.HCM:
Điện thoại: 028 3989 1597 - 028 3989 6619 - 0283 985 0836
Mobile: 0903 26 77 22 - 0984 65 69 60
Hà Nội:
Mr Bảo: 0902 058 700 - 0973 142 186
Mrs Phương:
0978 1877 28

 

Những sản phẩm bảng trắng liên quan

bảng trắng trang trí nội dung theo yêu cầu

giá bảng mica treo tường
Mẫu bảng trắng làm cho Samil vina

giá bảng mica treo tường

giá bảng mica treo tường
Mẫu bảng trắng làm cho công ty phân bón dầu khí

 giá bảng mica treo tường
Mẫu bảng trắng làm cho Yamaha Việt Nam

giá bảng mica treo tường
Mẫu bảng trắng dán lịch công tác tháng

4) Bảng fooc khung nhôm cửa kính lùa mẫu BC 2576 (chi tiết)

giá bảng mica treo tườngĐược thiết kế để sử dụng như một bảng thông báo chuyên dụng, bảng fooc khung nhôm kính là một trong những mẫu bảng được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Bảng từ trắng khung nhôm cửa kính lùa được thiết kế để làm thông báo treo ở những nơi nhiều người qua lại, thông tin thông báo cần được bảo vệ tránh tác động từ bên ngoài  Thông tin chi tiết

5) bảng fooc có chân   (Chi tiết )

giá bảng mica treo tường- Bảng trắng có chân là loại bảng được sử dụng rất nhiều trong văn phòng, nhà xưởng trường học, công ty, cửa hàng... Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý khách về mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm. Công ty chúng tôi đã cho ra đời nhiều kiểu chân di động khác nhau như: Bảng từ có chân mẫu 2040, bảng mica có chân mẫu 2040, bảng viết bút lông có chân mẫu L30, bảng từ di động mẫu R2525, bảng từ trắng có chân mẫu R2525, bảng flipchart.
Tất cả các mẫu
chân di động chúng tôi đang sản xuất đều là các bảng có chân
được tích hợp một trong hai tính năng, một là bảng từ di động, hai là bảng mica di động. Xem chi tiết tại đây

6)  bảng trắng dán nội dung theo yêu cầu

giá bảng mica treo tường bảng trắng dán nội dung theo dõi chất lượng sản phẩm. Ngoài các bảng trắng di động thông thường chúng tôi còn sản xuất các bảng trắng có chân dành cho các nhà máy xí nghiệp, các công ty may mặc, da giày. Các bảng này được lắp đặt ở đầu các chuyền, các công đoạn sản xuất, nhằm giúp các cán bộ quản lý theo dõi được chất lượng sản phẩm, đào tạo về yêu cầu chất lượng và có hướng điều chỉnh khi xảyra sự cố. Các nội dung được thiết kế theo yêu cầu hoặc theo mẫu chúng tôi đang sản xuất. Các nội dung được cắt dán decal, hoặc in ấn theo mẫu. Từng đơn vị sản xuất khác nhau thì có những yêu cầu khác nhau, với những nội dung riêng biệt, trong đó chú trọng đến việc cải tiến chất lượng sản phẩm.
Liên hệ để được tư vấn trực tiếp

 

7)  bảng trắng dán nội dung theo dõi năng suất tính giá theo yêu cầu Liên hệ cụ thể 

giá bảng mica treo tườngNăng suất lao động và lời giải từ những thứ giản đơn hơn bạn thường nghĩ.
    
Năng suất lao động của Việt nam lâu nay luôn là một câu hỏi lớn đối với các nhà quản lý. Tại sao đất nước Singapor nhỏ hơn, dân số ít hơn mà người ta lại có năng suất cao hơn Việt Nam tới gần 20 lần. Nhật bản với dân số già nua hơn lại có năng suất hơn ta tới 15 lần, phải chăng người Việt nam ta quá chậm, hay quá dốt?
   Không chúng tôi không nghĩ như thế, công nhân của Việt Nam chúng ta đi lao động ở các nước luôn được đánh giá là chịu khó, chăm chỉ, có kỷ luật, làm việc năng suất cao. Và ngay cả các công ty có vốn FDI trong nước cũng có đánh giá tương tự. Thế nhưng khi về nước hoặc làm trong các công ty trong nước thì năng suất lại rất thấp. Câu hỏi đặt ra là tại sao?
Xem tiếp ở đây.

TP.HCM:
Điện thoại: 028 3989 1597 - 028 3989 6619 - 0283 985 0836
Mobile: 0903 26 77 22 - 0984 65 69s 60
Hà Nội:
Mr Bảo: 0902 058 700 - 0973 142 186
Mrs Phương:
0978 1877 28

Bảng ghim có chân di động (Tại đây)

bảng ghim di động


Bảng ghim có chân di động
Chi tiết

Các câu hỏi  khi sử dụng bảng trắng
1) Bảng trắng là gì?
2) Cách sử dụng?
3) Chất liệu làm bảng trắng như thế nào?
4) Cách bảo quản?
5) Có bao nhiêu công ty sản xuất bảng trắng ở Việt Nam ?
6) Có nhiều nước sử dụng bảng trắng?
7) Sự khác biệt của bảng trắng, bảng từ, bảng trắng, bảng viết phấn, bảng bút lông là gì...?
8) Tôi có bảng cũ muốn lắp thêm nền là bảng trắng thì có được không? Giá cả thế nào ?
9) Có bao nhiêu mẫu bảng trắng ? Giá từ cả từ mẫu ?
10) Ở TP.HCM thì mua bảng trắng ở đâu ?
11) Ở tỉnh thành khác thì mua bảng ở đâu?
12) Trong khi sử dụng bị hỏng thì có được đổi lại bảng trắng mới không?
12) Trong khi sử dụng bị hỏng thì có được đổi lại bảng trắng mới không?

13) Thời gian bảo hành là bao lâu ?
14) Mua nhiều có được khuyến mãi, hay hưởng hoa hồng không ?

15) Có giao hàng miễn phí trong thành phố không ?
16) Bảng trắng ở ngoài có đẹp như trong Catalog, hay trên trang Web ?

17) Chất lượng của bảng trắng có đảm bảo không?
18) Cách bảo quản?
19) Có nhận đặt hàng với số lượng ít không?
20) Có thể yêu cầu nhân viên kỹ thuật đến đo vẽ thiết kế được không ?
21) Có tính phí khi đi đo ở xa không ?
22) Có phải trả phí thiết kế không ?
23) Nếu tự phá vỡ hợp đồng thì bên vi phạm có phải đền bù hợp đồng hay không?
24) Nếu tự phá vỡ hợp đồng thì bên vi phạm có phải đền bù hợp đồng hay không?

Phụ kiện tặng kèm theo bảng trắng.
- Bút lông bảng : 01 cái
- Khăn lau bảng chuyên dụng kiêm túi đựng bút.
- Khay đựng bút bằng nhôm chuyên dụng có bịt đầu nhựa hai đầu.
- Bát treo bảng: 04 cái
- Tắc kê (nở nhựa) : 04 cái

- Vít 4 cm : 04 cái
- Vít 1cm : 04 cái
- Lưu ý :
- Giao hàng có tính phí khi khách hàng yêu cầu thời gian và địa điểm cụ thể theo lịch trình riêng.

Phụ Kiện

Bút viết hoàn hảo cao cấp (Chi Tiết)

Khăn lau bảng


Nam châm viên tròn

Nam châm lá làm trang trí chữ

 
Nam châm dẻo trang trí
 
Bút viết bảng thông dụng
Trang chủ  I Liên hệ I Bản tin Bảng ghim I  Đại  I  Bảng giá I  Khách hàng I  Hướng dẫn sử dụng