Trở về trang trước
 

Bảng trượt
Bảng trượt ba lớp
Kch thước : 1200x3000 mm
Gi bn: 7.550.000

Bảng trắng, bang trang, bang tu, bang viet long, bang tu han quoc, bảng mica viết bt lng, bảng mica treo tường, bảng viết bt lng c chn, bảng mica c chn, gi bảng mica, bảng mica trắng viết bt lng, gi bảng mica treo tường, bảng từ văn phng, bảng mica trắng, bảng từ trắng, bảng trắng c chn, bảng trắng treo tường, bảng trắng viết bt lng, bn bảng trắng, bảng mica trắng treo tường, bảng trắng viết bt lng, bảng từ trắng treo tường, bảng mica trắng c chn, bảng trắng mica, bảng fooc trắng, bảng trắng văn phng, thanh l bảng trắng, bảng từ trắng Hn Quốc, bảng viết bt lng, bảng viết lng, bảng viết nam chm.