Chính sách về quyền riêng tư – sử dụng dữ liệu cá nhân

Các chủ đề

Giới thiệu

Trang web này được điều hành bởi bangghim.com thuộc công ty TNHH Quang Minh L.A. Chúng tôi xử lư nhiều loại dữ liệu cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ email và thông tin liên quan đến việc đặt hàng và mua bán hàng hóa trên nền tảng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu và tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ dữ liệu. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về quư vị khi quư vị sử dụng trang web này, cũng như cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quư vị. Quyền riêng tư của quư vị quan trọng với chúng tôi v́ vậy dù quư vị mới sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay là người dùng lâu năm, vui ḷng dành thời gian để t́m hiểu các thông lệ của chúng tôi - và liên hệ với chúng tôi nếu quư vị có bất kỳ thắc mắc nào.

Chúng tôi quản lư về dữ liệu cá nhân của quư vị và do đó chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của những việc chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân của quư vị.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Thông thường, loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập là thông tin chúng tôi cần để cho phép quư vị đặt mua các sản phẩm của chúng tôi. Thông tin này bao gồm các thông tin như họ và tên, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ email của quư vị. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi phải nhận được để có thể giúp quư vị mua các sản phẩm và bảo hành các sản phẩm mà quư vị đă đặt qua trang web của chúng tôi là dữ liệu duy nhất bắt buộc phải cung cấp. Tùy thuộc vào sản phẩm quư vị sử dụng, chúng tôi cũng có thể thu thập mă số khách mua hàng thường xuyên, thông tin về các yêu cầu đặc biệt (nếu có) của quư vị cùng các thông tin chi tiết khác liên quan đến việc sắp xếp thời gian giao nhận của quư vị hoặc thông tin được yêu cầu bởi một nhà cung cấp dịch vụ khác (chẳng hạn như đơn vị vận chuyển, nhà thầu phụ). Đây không phải là danh sách đầy đủ. Nếu quư vị gọi cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu quư vị cung cấp trong khi gọi.

Nếu quư vị đặt mua hộ sản phẩm cho người khác thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu dữ liệu cá nhân của người đó. Trong những trường hợp đó, chúng tôi mong quư vị sẽ thông báo cho các cá nhân đó về chính sách quyền riêng tư này.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm chúng tôi thu thập

Trước khi xử lư các dữ liệu cá nhân nhạy cảm về quư vị, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của quư vị. Do đó, chúng tôi yêu cầu quư vị sử dụng các biểu mẫu liên hệ chuyên dụng trên trang web của chúng tôi để gửi bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào. Các biểu mẫu liên hệ cho phép quư vị cung cấp cho chúng tôi sự chấp thuận được yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Tất nhiên quư vị có thể rút lại sự chấp thuận này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không xử lư bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào không được quư vị cho phép, hoặc quư vị chưa cung cấp cho chúng tôi. Một số lượng hạn chế nhân viên của chúng tôi sẽ có quyền truy cập dữ liệu cá nhân nhạy cảm của quư vị và sau khi xử lư dữ liệu nhạy cảm theo yêu cầu của quư vị, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu sớm nhất có thể.

Điều chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân của quư vị

Để được phép xử lư dữ liệu cá nhân của quư vị, luật bảo vệ dữ liệu hiện hành buộc chúng tôi phải có cái gọi là “cơ sở pháp lư” cho từng mục đích của chúng tôi để xử lư dữ liệu cá nhân của quư vị. V́ lư do này, chúng tôi đă soạn thảo bảng dưới đây để nêu rơ cơ sở pháp lư cho từng mục đích của chúng tôi.

Những điều chúng tôi làm (mục đích của chúng tôi khi xử lư dữ liệu cá nhân của quư vị) Cơ sở pháp lư của chúng tôi Thời gian lưu trữ
Cho phép sắp xếp vận chuyển và lắp đặt mà quư vị đă yêu cầu từ chúng tôi (nghĩa là đặt các dịch vụ do chúng tôi làm, cũng như cung cấp các dịch vụ riêng của chúng tôi). Thực hiện hợp đồng của chúng tôi với quư vị. Khi quư vị đă cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân nhạy cảm th́ sự chấp thuận chính là cơ sở pháp lư. 3 năm kể từ ngày mua. Sự chấp thuận cho phép xử lư dữ liệu cá nhân nhạy cảm có thể được rút lại bất cứ lúc nào.
Nếu quư vị đă chọn tạo tài khoản người dùng trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản đó cho quư vị. Tài khoản bao gồm quyền truy cập vào thông tin về việc sắp xếp giao nhận, số lần mua hàng, dịch vụ kèm theo. Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ tên người dùng và mật khẩu của quư vị. Thực hiện hợp đồng của chúng tôi với quư vị. Dữ liệu tài khoản người dùng của bạn, cũng như thông tin cá nhân liên quan đến kế hoạch mua hàng trước đây của quư vị, sẽ được lưu cho đến khi quư vị quyết định hủy tài khoản người dùng thông qua trang web của chúng tôi. Tuy nhiên nếu quư vị không đăng nhập vào tài khoản người dùng của ḿnh trong 48 tháng, chúng tôi sẽ xóa tài khoản và thông tin trong đó nếu chúng tôi không có cơ sở pháp lư khác để lưu trữ.
Nếu quư vị đă bắt đầu quá tŕnh đặt chỗ, nhưng chưa hoàn tất giao dịch mua, chúng tôi có thể gửi cho quư vị một email có liên kết quay lại kết quả t́m kiếm, hoặc đặt chỗ đă bắt đầu, tùy thuộc vào thời điểm mà quá tŕnh đặt mua của quư vị trên trang web đă bị gián đoạn. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là thực hiện kinh doanh và cho phép quư vị hoàn tất giao dịch mua của ḿnh mà không phải điền lại tất cả thông tin. Nếu quư vị không muốn nhận những email này, quư vị có thể chọn không nhận bất cứ lúc nào trong email. 24 tiếng kể từ khi quư vị dừng đặt mua.
Trước khi quư vị bắt đầu tiến hàng giao hàng, lắp đặt chúng tôi sẽ gửi thông tin cho bạn. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là mang đến cho quư vị những sản phẩm chất lượng với quy định giao nhận chuẩn xác dễ dàng t́m thêm thông tin liên quan đến quư vị. Nếu quư vị không muốn nhận thông tin này, quư vị có thể chọn không nhận bất cứ lúc nào trong email. Các hoạt động xử lư tương tự khác có thể tiếp tục theo những mục đích được nêu bên dưới.
Sử dụng cookie để, ví dụ, cải thiện tính khả dụng của trang web này, cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa và thu thập số liệu thống kê sử dụng. Chúng tôi cũng sử dụng cookie phiên làm việc để cải thiện tính bảo mật của trang web này Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là (i) cải thiện trang web của chúng tôi, (ii) hiển thị cho quư vị các đề xuất mà quư vị quan tâm và (iii) có hoạt động cung cấp dịch vụ và trang web an toàn. Nếu quư vị không muốn chúng tôi lưu trữ cookie trên máy tính của quư vị, quư vị có thể thay đổi cài đặt trong tŕnh duyệt bất cứ lúc nào. Tùy thuộc vào loại cookie. Xem bên dưới để biết thời gian lưu trữ chi tiết hơn.

Ngoài những điều trên, chúng tôi thực hiện các biện pháp hàng ngày cần thiết đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng, chẳng hạn như ghi sổ, kế toán, thanh toán, thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền và duy tŕ tính bảo mật trang web của chúng tôi. Trong phạm vi điều này không bắt buộc theo luật hiện hành, chúng tôi thực hiện các biện pháp này dựa trên lợi ích hợp pháp của ḿnh. Chúng tôi cũng có thể phân tích hành vi của khách hàng để cải thiện các trang web và dịch vụ của chúng tôi ở mức độ tổng quát. Tuy nhiên, hoạt động phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu tổng quát hoặc ẩn danh ở mức độ tổng hợp.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của quư vị

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của quư vị khi cần cho các mục đích được liệt kê trong chính sách quyền riêng tư này. Có thể chia sẻ cho các công ty khác trong hệ thống, các cơ quan chính phủ và các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi. Ví dụ chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quư vị (bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm nếu được phép) với các đối tác vận chuyển, nhà cung cấp phụ.

Các đối tác sẽ tự chịu trách nhiệm về hoạt động xử lư dữ liệu cá nhân của quư vị sau khi nhận được từ chúng tôi, nghĩa là quư vị phải liên hệ với đối tác được đề cập khi có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến quyền của quư vị theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi khuyên quư vị nên đọc các chính sách quyền riêng tư tương ứng của đối tác để biết thông tin về cách họ xử lư dữ liệu cá nhân của quư vị.

Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của quư vị với các công ty khác (được gọi là “các đơn vị xử lư dữ liệu”) cần thiết để cung cấp các dịch vụ quư vị yêu cầu, ví dụ như các nhà cung cấp dịch vụ điều hành các tổng đài và các nhà cung cấp và bên bán khác của chúng tôi, họ sẽ xử lư dữ liệu cá nhân của quư vị khi cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi (ví dụ như bộ nhớ ngoài).

Các nhà cung cấp bên thứ ba

Xin lưu ư rằng trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác và cung cấp nội dung từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho trang web và các dịch vụ của chúng tôi. Khi quư vị nhấp vào các liên kết đến các trang web khác hoặc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba, quư vị nên đọc các chính sách quyền riêng tư của họ. Ngoài ra, nếu quư vị chọn liên hệ với chúng tôi qua phương tiện truyền thông xă hội th́ chính sách quyền riêng tư này sẽ không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do quư vị gửi như một phần của quá tŕnh liên hệ - trong trường hợp này, chúng tôi khuyên quư vị nên đọc chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp phương tiện truyền thông xă hội đó.

Các quyền của quư vị

Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, quư vị có một số quyền nhất định với tư cách là “đối tượng dữ liệu”. Dưới đây, chúng tôi đă liệt kê các quyền của quư vị. Các quyền của quư vị bao gồm:

  1. Quyền truy cập – Quư vị có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lư. Quư vị cũng được quyền nhận các thông tin nhất định về những điều chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân. Những thông tin này được cung cấp trong tài liệu này.
  2. Quyền sửa đổi – Trong một số trường hợp nhất định, quư vị có quyền sửa các dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến quư vị và hoàn thành các dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ. Xin lưu ư rằng chúng tôi có thể không sửa được dữ liệu cá nhân không chính xác do quư vị cung cấp do, ví dụ: các quy tắc của hăng hàng không và rằng sự thay đổi cụ thể đó có thể làm phát sinh chi phí.
  3. Quyền xóa bỏ – Trong một số trường hợp nhất định, quư vị có quyền xóa dữ liệu cá nhân của ḿnh. Đây được gọi là “quyền được quên”.
  4. Quyền hạn chế xử lư – Trong một số trường hợp nhất định, quư vị có quyền hạn chế cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quư vị.
  5. Quyền di chuyển dữ liệu – Quư vị có quyền nhận dữ liệu cá nhân của ḿnh (hoặc để dữ liệu cá nhân được truyền trực tiếp đến một đơn vị kiểm soát dữ liệu khác) theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được từ chúng tôi.
  6. Quyền phản đối – Quư vị có quyền phản đối một số loại h́nh xử lư dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thực hiện. Điều này áp dụng cho tất cả các hoạt động dựa trên "lợi ích hợp pháp" của chúng tôi.

Cuối cùng, quư vị cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Cookie

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của quư vị, một số chỉ lưu cho đến khi quư vị đóng tŕnh duyệt (c̣n gọi là “cookie tạm thời”) và một số được lưu trong khoảng thời gian dài (được gọi là “cookie dài hạn”). Nếu quư vị không muốn cho phép lưu trữ cookie trên máy tính của ḿnh, quư vị có thể thay đổi cài đặt trong tŕnh duyệt. Tuy nhiên, xin lưu ư rằng trong một số trường hợp, một số tính năng trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng cách và do đó một số nội dung có thể không được hiển thị chính xác.

Trang web này sử dụng cookie v́ một số lư do, bao gồm cả việc cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa, để cải thiện tính khả dụng của trang web này và để thu thập số liệu thống kê sử dụng. Chúng tôi cũng sử dụng cookie tạm thời để cải thiện tính bảo mật của trang web này.

Trong một số trường hợp khi sử dụng cookie, chúng tôi chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba. Ví dụ, chúng tôi sử dụng Google Analytics và Google AdWords, các dịch vụ truyền dữ liệu lưu lượng truy cập trang web đến các máy chủ của Google. Google Analytics không nhận dạng người dùng cá nhân và không liên kết địa chỉ IP của quư vị với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google lưu giữ. Chúng tôi sử dụng các báo cáo do Google cung cấp để hiểu thêm về lưu lượng truy cập trang web và việc sử dụng trang web đồng thời tối ưu hóa các quảng cáo mua từ mạng riêng của Google và mạng lưới quảng cáo khác. Google có thể xử lư dữ liệu theo cách được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của Google và cho các mục đích được nêu ở trên trong phần này. Quư vị có thể chọn sử dụng Google Analytics nếu quư vị vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, vô hiệu hóa JavaScript hoặc sử dụng dịch vụ chọn không sử dụng do Google cung cấp. Để chọn không sử dụng các tính năng quảng cáo từ Google, hăy sử dụng liên kết này.

Trang web của chúng tôi cũng sử dụng pixel Facebook - nó thu thập dữ liệu tổng hợp ẩn danh giúp chúng tôi tối ưu hóa việc mua quảng cáo trên các nền tảng khác nhau của Facebook (bao gồm Instagram). Facebook thu thập một id người dùng để chúng khớp nhau nếu người dùng đă truy cập một trang web có pixel Facebook. Tuy nhiên, chúng tôi với tư cách là nhà quảng cáo không bao giờ có thể nhận dạng hành vi của một người dùng cụ thể. Facebook và các nền tảng liên quan của Facebook nằm trong hệ sinh thái quảng cáo khép kín nơi người dùng chúng có thể điều chỉnh nếu họ chấp thuận cho các nhà quảng cáo sử dụng dữ liệu được thu thập từ trang web của họ để mua quảng cáo trên Facebook. Để xem và thay đổi cài đặt quảng cáo của quư vị trên Facebook, hăy sử dụng liên kết này.

Hơn nữa, trang web của chúng tôi sử dụng các ḍng lệnh theo dơi chuyển đổi và cookie từ. Tất cả các dịch vụ này đều thu thập dữ liệu thống kê tổng hợp giúp chúng tôi tối ưu hóa việc mua quảng cáo. Chúng tôi với tư cách là nhà quảng cáo không thể nhận dạng một người dùng đơn lẻ sử dụng dữ liệu này. Quư vị có thể tắt sử dụng cookie trong cài đặt tŕnh duyệt của ḿnh.

Bảo mật dữ liệu

Để giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của quư vị, chúng tôi đă triển khai một số biện pháp bảo mật kỹ thuật và có tổ chức. Ví dụ, chúng tôi duy tŕ các mức độ bảo mật kỹ thuật cao trong tất cả các hệ thống (bao gồm truy xuất nguồn gốc, khôi phục dữ liệu sau thảm họa, hạn chế truy cập, v.v.). Ngoài ra, chúng tôi đă áp dụng các chính sách để đảm bảo rằng nhân viên của ḿnh (tất nhiên phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật) không sử dụng dữ liệu cá nhân khi không cần thiết. Các chính sách như vậy cũng đặt ra các tiêu chuẩn của chúng tôi khi chúng tôi kư hợp đồng với các nhà cung cấp hoặc giới thiệu các hệ thống CNTT mới trong các hoạt động của chúng tôi.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu quư vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lư dữ liệu cá nhân của quư vị hoặc việc sử dụng cookie của chúng tôi, hoặc nếu quư vị muốn nêu lên bất kỳ quyền nào của ḿnh theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, vui ḷng gửi email đến: bangghim@bangghim.com hoặc sử dụng các thông tin sau:

Công Ty TNHH Quang Minh L.A

Các thay đổi về chính sách quyền riêng tư

Trường hợp chúng tôi thay đổi cách xử lư dữ liệu cá nhân của quư vị hoặc cách sử dụng cookie, chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời chính sách quyền riêng tư này và công bố chính sách đó trên trang web này.

Cập nhật lần cuối: 11/3/2021.

0903267722