Để đảm bảo chất lượng cuối cng của sản phẩm bảng viết phấn, chalkboard, bảng phấn, cần sơn chng ti đ tiến hnh xử l bề mặt thật nhẵn v bng để đảm bảo sản phẩm cuối cng c bề mặt mịn hon hảo.

0903267722