Để đảm bảo thẩm mỹ của sản phẩm bảng viết phấn, chalkboard, bảng phấn, chúng tôi đă tiến hành sơn cạnh bảng một cách rất kỹ càng và đẹp mắt.

0903267722