Bảng đa năng có chân

Bảng đa năng có chân di động. ( 2 trong 1)
Bảng ghim tích hợp với Bảng viết Bút lông trên cùng một bảng
Kích thước :1250 x 800, 1250 x 1800, 1250 x 2400.                                   Trở về trang trước               Giá chi tiết